Posts Tagged ‘Φορολογία’

Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος

Οι λογιστές του Ν. Χανίων ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κάνουν μερικές ουσιαστικές παρατηρήσεις στο φορολογικό σκέλος του πολυνομοσχεδίου και στέλνουν τις προτάσεις τους προς την κυβέρνηση και κάθε ενδιαφερόμενο. Θα εισακουστεί; Μήπως πρέπει και οι υπόλοιποι λογιστές να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία ώστε να δυναμώσει η φωνή τους;

Σύλλογος Αδειούχων Λογιστών – Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Χανίων και Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) ΔΝΣΗ: Β. ΚΟΡΝΑΡΟΥ 30 – ΧΑΝΙΑ * Τηλ. 28210-71581, fax 28210-36470 e-mail: logistesxanion at yahoo.gr. Αρ. Πρωτοκ. Α001-20111014 **** Ημερομηνία 14/10/2011

Προς:

– Βουλευτές Ν. Χανίων

– Πανελλ. Ομοσπ. Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελμ. (ΠΟΦΕΕ)

– Υπουργείο Οικονομικών – Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος

– Ομοσπ. Επαγγελματιών Βιοτ. & Εμπόρ Ν. Χανίων (ΟΕΒΕΝΧ)

Κοινοποίηση:

– Προϊστάμενοι Α’ , Β’ Δ.Ο.Υ. Χανίων και Δ.Ο.Υ. Κισσάμου.

Κύριοι,

Ως φοροτέχνες – λογιστές, δηλαδή επαγγελματίες με γνώση επί του φορολογικού αντικειμένου και με δεδομένο το πλεονέκτημα της άμεσης επαφής με τους φορολογούμενους πολίτες, επιθυμούμε να σας μεταφέρουμε τις παρατηρήσεις μας για το υπό ψήφιση 5ο Κεφάλαιο με τίτλο « Φορολογικές Ρυθμίσεις» του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία, και άλλες διατάξεις Εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015»:

Περίπτωση α’: Περί αλλαγής της κλίμακας Φορολογίας Εισοδήματος (Παρ. 1 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η φορολόγηση των εισοδημάτων κάτω των 12.000 ευρώ – όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. – δεν πρόκειται να προσφέρει κανένα όφελος προς το Δημόσιο. Αντίθετα θα οδηγήσει σε εξαθλίωση των καταπονημένων μικρομεσαίων στρωμάτων. Η προτεινόμενη κλίμακα φορολογίας σημαίνει ότι υποχρεούται σε φόρο πολίτης ακόμα με μηνιαίο εισόδημα 428, 57!!!  Όπως επίσης ότι εργαζόμενος με μηνιαίο εισόδημα 857,14 εισόδημα δύναται να πληρώσει φόρο 700,00 ευρώ!!!

Οι ζημιές που θα δημιουργηθούν (με οποιαδήποτε μορφή) προερχόμενη από την προαναφερόμενη κοινωνική αδικία υπερισχύει των τυχών εισπρακτικών ωφελημάτων.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι η εξαθλίωση στην οποία οδηγούνται οι ομάδες χαμηλών εισοδημάτων από το σύνολο το φορολογικών νομοθετημάτων θα δημιουργήσουν καθολικά φαινόμενα φοροδιαφυγής ΚΑΙ εισφοροδιαφυγής. Εκτιμούμε αυτές τις συνθήκες από τις ενδείξεις στις συμπεριφορές τους. Οι εύπορες ομάδες δεν προβαίνουν σε πράξεις φοροδιαφυγής ή εισφοροδιαφυγής για αμελητέα ποσά. Αντίθετα, για τους πολίτες των χαμηλών εισοδημάτων τα ίδια ποσά αντί να θεωρηθούν αμελητέα, χαρακτηρίζονται ως ποσά επιβίωσης και για αυτά θα ρισκάρουν να φοροδιαφύγουν ή εισφοροδιαφύγουν. Αν αυτό γίνει μαζικά, τότε τα αποτελέσματα θα είναι άκρως αρνητικά.

Ενδιαφέρον αποτελούν οι κινήσεις εργαζομένων οι οποίοι πιέζουν (ενίοτε και απαιτούν) από τους εργοδότες τους να δηλώσουν λιγότερες ώρες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να αποφύγουν τον φόρο που δημιουργείτε με την κατάργηση του αφορολογήτου, αφού δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τον πληρώσουν.

Για τους παραπάνω λόγους, (έστω κι αν θεωρούμε ότι το προγενέστερο αφορολόγητο όριο είναι πολύ χαμηλό), πιστεύουμε ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η φορολόγηση από τα 5.000 ευρώ γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Περίπτωση β’: Περί αλλαγής αφορολογήτου ορίου των πολυτέκνων (Παρ. 2 Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η φορολόγηση των εισοδημάτων των τρίτεκνων – όπως επιδιώκεται με την αντικατάσταση της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. – δημιουργεί πρόβλημα από το γεγονός ότι επιφέρει τεράστια αλλαγή στο ύψος του φόρου (έως 3.450 ευρώ!!!) σε σχέση με το προηγούμενο οικονομικό έτος. Αυτό είναι απόλυτα δυσανάλογο με άλλες ομάδες πολιτών. Περαιτέρω, το μέτρο αυτό είναι κοινωνικά μη αποδεκτό διότι π.χ. μισθωτός τρίτεκνος με μηνιαίο εισόδημα 928,57 ευρώ καλείται να πληρώσει φόρο!!! Δεν πιστεύουμε ότι με τέτοιο μισθό μπορεί να καλύψει ανάγκες 3 ανήλικων τέκνων.

Για τους ίδιους λόγους με την περίπτωση α’ της παρούσας επιστολής προτείνουμε (ακόμα κι αν διαφωνούμε με φορολογικές κλίμακες με χαμηλά αφορολόγητα) ότι θα διόρθωνε το ανωτέρω πρόβλημα του Σχεδίου Νόμου αν η ανωτέρω φορολόγηση των πολυτέκνων γινόταν μονάχα στις περιπτώσεις που το συνολικό ατομικό φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

Περίπτωση γ’: Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών ασφαλιστικών εισφορών (Παρ. ιε Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Η κατάργηση έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλει ο επιτηδευματίας σε ταμεία ασφάλισης όπως προτείνεται από το Πολυνομοσχέδιο επιφέρει πρόσθετο βάρος που μπορεί εύκολα να ξεπεράσει για έναν μικρομεσαίο επιτηδευματία, τις 3.000 ευρώ. Το βασικότερο όμως πρόβλημα – στο οποίο και σας εφιστούμε την προσοχή – είναι ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων αφαιρούνται στο σύνολό τους από το εισόδημά τους ώστε να προσδιοριστεί η φορολογητέα βάση. Αντίθετα στους επιτηδευματίες – με την προτεινόμενη διάταξη – αφαιρείται μόνο το 10% του κόστους αυτού από το φόρο. Συνεπώς έχουμε διαφορετικό τρόπο φορολόγησης για την ίδια κατηγορία δαπάνης!!!

Επιπλέον οι παραπάνω συνθήκες δημιουργούν αντικίνητρο και για την εμπρόθεσμη πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς η έκπτωση που προτείνεται με το νομοσχέδιο είναι πολύ μικρή με αμελητέο κέρδος.

Συνιστούμε τον επαναπροσδιορισμό της έκπτωσης της συγκεκριμένης δαπάνης είτε:

α) με τον μέχρι τώρα τρόπο απαλλαγής ή

β) με το να δοθεί το δικαίωμα καταχώρησης (και έκπτωσης) του κόστους αυτού στα βιβλία του επιτηδευματία .

Περίπτωση δ’: Περί αλλαγής στις εκπτώσεις δαπανών των καταβαλλόμενων μισθωμάτων κύριας κατοικίας (Παρ. β Άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε.):

Όπως είναι σε όλους γνωστό η φοροδιαφυγή από τα αδήλωτα εισοδήματα εισπραχθέντων μισθωμάτων είναι υψηλή. Με το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου προτείνετε τη μείωση του οφέλους που θα προκύψει από τη δήλωση τέτοιων δαπανών από τους μισθωτές κατά 50%. Σας εφιστούμε την προσοχή και σε αυτό το σημείο όπου αντί να δοθούν κίνητρα για να αντιμετωπιστεί η εν λόγω κατηγορία φοροδιαφυγής αντιθέτως αυτά μειώνονται.

Προτείνουμε να αυξηθούν σε μεγάλο βαθμό τα κίνητρα της φορολογικής έκπτωσης από τις δαπάνες μισθωμάτων που θα δηλώνουν οι μισθωτές. Τα ποσά των ενοικίων να εκπίπτουν κατά 100% από το εισόδημα ώστε να υπάρχει κίνητρο για τον ενοικιαστή να δηλώνει το σύνολο του ενοικίου που καταβάλλει.

Κύριοι,

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι επιλεγμένες από το προς ψήφιση Σχέδιο Νόμου με γνώμονα το αντικείμενο της ειδικότητας μας (σ.σ. το φορολογικό) και γι’ αυτόν το λόγο δεν έγινε αναφορά στα υπόλοιπα τμήματα του Πολυνομοσχεδίου τα οποία είναι και αυτά εξίσου σοβαρά. Γνώμονας των παρατηρήσεων μας η- κατά την γνώμη μας – μεγάλη πιθανότητας πρόκλησης σοβαρής ζημιάς τόσο στα δημόσια οικονομικά του Κράτους μας, αλλά και στην συνοχή του κοινωνικού ιστού του οποίου και εμείς οι ίδιοι είμαστε μέλη.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες και επιθυμούμε όπως λάβουμε μιαν απάντηση με αναφορά στην έκβαση της προσπάθεια μας αυτής.

Με τιμή,

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

Συλλόγου Αδειούχων Λογιστών Ν. Χανιών

Ο Πρόεδρος

Σταυρουλάκης Αρτ. Κων/νος

Ο Γραμματεύς

Μπατάκης Ιωαν. Διομήδης

Κινητοποίηση λογιστών

Ελαβα και δημοσιεύω αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας των λογιστών

Με αυτή την επιστολή διαμαρτυρίας δηλώνουμε, πως αρνούμαστε να καταντήσουμε βασανιστές μιας νεκρής αγοράς στην οποία οι άνθρωποι, που χρόνια τώρα μας δίνουν δουλειά, βρίσκονται σε απελπισία. Αρνούμαστε να γίνουμε νεκροθάφτες και τυμβωρύχοι, προκειμένου να δικαιωθεί το μανιακό δόγμα του οικονομικού επιτελείου της χώρας για «πάταξη και έσοδα» από χρεοκοπημένες επιχειρήσεις και οικογένειες. Τα οικονομικά επιτελεία της εκάστοτε κυβέρνησης γνωρίζουν καλά ποιοι είναι οι κάτοχοι του πλούτου που αποκτήθηκε παράνομα την τελευταία, τουλάχιστον, εικοσαετία. Αν πραγματικά το επιθυμούν, μπορούν να φροντίσουν για τα περαιτέρω. Διαθέτουν και στοιχεία και φορολογικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να δράσουν. Ας φροντίσουν να ενεργοποιηθούν στην σωστή κατεύθυνση. Το σίγουρο είναι πως η σαστισμένη Ελληνική κοινωνία δεν χρειάζεται επιπλέον φορολογικούς καταδότες – λογιστές. Το ίδιο σίγουρο είναι πως η πλάτη μας δεν θα γίνει τσόχα για παιχνίδια κανενός.

Σκοπός αυτής της κινητοποίησης, καθώς και αυτών που θα ακολουθήσουν, είναι να μπει ένα τέλος στην αναζήτηση συνενόχων. Εμείς δεν πρόκειται να μπούμε στην διαδικασία κανενός μανιακού δόγματος αλλά ούτε και εξω-συνταγματικών κελευσμάτων. Καλούμε τους πάντες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Εμείς είμαστε έτοιμοι.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επιστολή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ για τον εγκλωβισμό και την απαξίωση του λογιστή φοροτέχνη, και δήλωση άρνησης καταδοτικής συμπεριφοράς

ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ο) : ο καταγράφων με ορισμένη τεχνική επεξεργασία την οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης [ΕΤΥΜ. αρχ. < λογίζομαι] (λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη).

Με την ανωτέρω ιδιότητα, οι αρχικοί εμπνευστές, αποφασίσαμε την συγγραφή της παρούσας. Θέλουμε και άλλους να συνυπογράψουν με μας, από κάθε κοινωνική ομάδα, γιατί το «λογίζειν» και το «λογίζεσθαι» ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ.

Τη στιγμή που η χώρα μας ταλανίζεται από βαθειά κρίση, ίσως την μεγαλύτερη μετά τον εμφύλιο πόλεμο, τη στιγμή που η ανεργία έχει χτυπήσει τα σπίτια όλων μας, θλιβερή διαπίστωση είναι πως το λογιστικό σώμα παραμένει η μόνη επαγγελματική ομάδα που απέχει από κάθε κινητοποίηση. Παραμένουμε μετέωροι ανάμεσα σε νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους, νομοσχέδια, πιστοποιήσεις και υποδουλώσεις. Αγοράζουμε βιβλία που σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι παρωχημένα και παρακολουθούμε άπραγοι σεμινάρια, για να ενημερωθούμε για τον νόμο που άλλαξε, για τον νόμο που αλλάζει, για τον νόμο που θα αλλάξει και τελειωμό δεν έχει αυτή η κατηφόρα.

Περιμέναμε ένα σήμα από τα συνδικαλιστικά μας όργανα, μα είναι πλέον φανερό πως η ηγεσία του λογιστικού σώματος, σε απόλυτη αντιστοιχία με την ηγεσία της χώρας, δεν βρίσκει πάτο με τίποτα. Αν μάλιστα τύχει και τον βρει, είναι ικανή να αρχίσει να σκάβει αποδεικνύοντας έτσι, πως δεν μπορούσε ποτέ. Ήταν πάντοτε έτοιμη για το τίποτε ή το πολύ-πολύ έτοιμη να ξιφουλκεί δημόσια, με την απαραίτητη έπαρση για το ποιος διεκδίκησε και πέτυχε μια ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε.

Την ώρα λοιπόν που η ηγεσία του σώματος (η οποία, παρεμπιπτόντως, ας ρίξει μια ματιά στον Ν. 3919/2011 και ας μας πει πώς δραστηριοποιήθηκε σχετικά) είτε είναι απούσα, είτε ακκίζεται στις τηλεοπτικές οθόνες και στα υπουργεία, είτε αναλίσκεται στη διεξαγωγή σεμιναρίων παίζοντας το ρόλο του courier ή του delivery ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τον λογιστικό χώρο, οι λογιστές, που δεν παύουν να είναι πολίτες αυτής της χώρας όχι μόνο νοιώθουν αλλά και είναι πελαγωμένοι. Χιλιοειπωμένα επιχειρήματα όπως «αλλάζουμε τα δεδομένα ετών», «δρομολογούμε τη φορολογική δικαιοσύνη» κ.λπ., κ.λπ., μόνο σε πραγματικές αλλαγές δεν παραπέμπουν. Δεν πρόκειται φυσικά για αλλαγές, αλλά για μεταστάσεις ενός καρκινώματος στο ήδη ταλαιπωρημένο σώμα των λογιστών και των πολιτών γενικότερα. Είμαστε όμως στην πλειονότητά μας, υγιείς και έτσι θέλουμε να παραμείνουμε.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ

Δεν είμαστε, ούτε έχουμε σκοπό να γίνουμε συνένοχοι μιας σιωπηρής συγκατάβασης.

Είναι καιρός να κατανοήσει η κάθε ηγεσία που δρα σε οποιονδήποτε χώρο, πως είναι υποχρεωμένη να αίρεται στο ύψος των περιστάσεων και να αποτελεί υπόδειγμα ανιδιοτελούς δράσης και ευγενούς προσήλωσης στα καθήκοντα που της ανατέθηκαν και όχι να διαγκωνίζεται σε σκάνδαλα, διασπάθιση χρήματος, προκλητικές συμπεριφορές και εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Ξυπνήσαμε και θα σταθούμε στο ύψος μας, σε όποιον χώρο ή σύλλογο ανήκουμε ή όχι. Καταλάβαμε πλέον πως γίναμε «πρόβατα», γιατί αφήσαμε να υπάρχουν πολλοί «λύκοι», που στη δική μας πλάτη παίζουν τα παιχνίδια τους. Θα συναντήσουμε κόσμο, θα αφουγκραστούμε τις ανησυχίες πολλών, θα μάθουμε και από άλλους κλάδους, θα ανταλλάξουμε εμπειρίες. Και πλέον το λογιστικό σώμα θα κάνει αυτό που δεν έκανε ποτέ : Θα κινητοποιηθεί …

Συμπολίτη επιχειρηματία σε θέλουμε μαζί μας. Σε έχουμε και μας έχεις ανάγκη. Θέλεις – σε πείσμα των καιρών – να σχεδιάσεις, να επενδύσεις, να απασχολήσεις προσωπικό. Αλήθεια, ξέρεις πως ακόμα και σήμερα (αρχές Μαρτίου 2011) δεν γνωρίζουμε (κανένας δεν γνωρίζει) πώς θα φορολογηθείς; Ξέρεις πως είναι ακόμα άγνωστος ο τρόπος φορολογίας των ανωνύμων εταιρειών και των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης; Όχι, δεν μιλάμε για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν του χρόνου, μιλάμε για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν τώρα, σε ένα μήνα, αυτές που αφορούν το έτος 2010. ΝΑΙ συμπολίτη επιχειρηματία, κανείς δεν ξέρει πώς θα φορολογηθούν αυτά τα νομικά πρόσωπα. Αλλά και για τα φυσικά πρόσωπα τα κενά είναι ακόμα πολλά, παρόλο που ψηφίστηκε πριν έντεκα (11) μήνες (Απρίλιος 2010) ο νέος φορολογικός νόμος. Ναι, ίσως κατάλαβες πως πρόκειται για το φορολογικό νόμο 3842/2010, που με φανφάρες και τυμπανοκρουσίες διαφημίστηκε ως αποτέλεσμα «δημόσιας διαβούλευσης». Αυτός ο νόμος θα έχει την παγκόσμια πρωτοτυπία να περιέχει διατάξεις που δεν θα εφαρμοσθούν ποτέ, μιας και τώρα (Μάρτιος 2011) αλλάζει με άλλο νόμο που θα ισχύσει αναδρομικά κι εμείς οι λογιστές θα κληθούμε να τον εφαρμόσουμε άμεσα, σε ένα (1) μήνα!

Κουράστηκες ήδη συμπολίτη επιχειρηματία; Έχουμε κι’ άλλα:

Πλέον για τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων είναι απαραίτητη και μία μαύρη κουκούλα! Γιατί; Μα πλέον – δεν τόχεις μάθει; – ο νόμος μας υποχρεώνει να καταρτίζουμε και ειδική έκθεση, στην οποία εμείς οι λογιστές, θα καταγράφουμε ποιους φόρους και εισφορές δεν πλήρωσες!!!

Πού είναι η κάθε ηγεσία; Πλέον η όποια προσφορά της «εζυγίσθη, εμετρήθη και ευρέθη ελλειποβαρής και υπερτιμολογημένη».

ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ Μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, ζητάμε να μας πλαισιώσετε και να συνυπογράψετε το κείμενό μας.

ΖΗΤΑΜΕ από κάθε λογιστή να συντονιστεί μαζί μας. Να τελειώνουμε με την μιζέρια. Στους μέχρι τώρα αγώνες κάποιοι έβαλαν την ψυχή τους, κάποιοι άλλοι την ψυχολογία τους, κάποιοι λειτούργησαν με ανιδιοτέλεια και κάποιοι άλλοι με προσδοκία μερισμάτων. Θέλουμε μαζί μας μόνο τους πρώτους από αυτούς. Οι τελευταίοι ας πάνε σπίτι τους ή στα σχήματα που καλλιέργησαν την ηττοπάθεια, δηλαδή πάλι σπίτι τους.

ΜΗΝ ΑΝΤΕΧΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟ

Θα μάθουμε και να απεργούμε. Θα μάθουμε και θα βρούμε εναλλακτικούς τρόπους δράσης. Θα βρούμε μεθόδους και θα ιππεύσουμε το κύμα. Θα αντισταθούμε στο να ζούμε και να σκεφτόμαστε σαν γουρούνια και ρουφιάνοι. Δεν μπορούμε άλλωστε να ξεχάσουμε τις διδαχές του Θουκιδίδη : «Τόλμησον φρονείν, το δε σώφρον του ανάνδρου πρόσχημα».

Οι υπογράφοντες

1 ΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ

2 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

3 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

4 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ

6 ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

7 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

8 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

9 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

10 ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

11 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

12 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

13 ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

14 ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

15 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

16 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

17 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

18 ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

19 ΒΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

20 ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

21 ΒΟΥΛΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

22 ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

23 ΒΡΕΤΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

24 ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

25 ΓΑΒΡΙΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

26 ΓΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

27 ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

28 ΓΑΛΙΤΟΥ ΑΝΘΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

29 ΓΑΤΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

30 ΓΕΡΟΝΤΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

31 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

32 ΓΙΑΚΙΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

33 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

34 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

35 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

36 ΓΙΑΝΝΟΥΔΟΒΑΡΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

37 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

38 ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

39 ΓΚΛΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

40 ΓΚΟΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

41 ΓΚΟΥΒΕΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

42 ΓΚΡΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

43 ΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

44 ΓΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

45 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

46 ΓΡΙΜΠΑΜΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

47 ΔΑΝΑΣ ΚΙΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

48 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

49 ΔΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

50 ΔΑΦΝΟΥΛΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

51 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

52 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

53 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

54 ΔΟΪΡΑΝΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

55 ΔΟΛΕΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

56 ΔΟΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

57 ΔΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

58 ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

59 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

60 ΕΞΑΡΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

61 ΖΑΜΠΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

62 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

63 ΖΕΡΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

64 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

65 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

66 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

67 ΖΩΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

68 ΗΛΙΑΚΙΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

69 ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

70 ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

71 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΤΖΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

72 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

73 ΚΑΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

74 ΚΑΛΛΙΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

75 ΚΑΛΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

76 ΚΑΛΦΑΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

77 ΚΑΛΦΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

78 ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

79 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

80 ΚΑΠΟΓΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

81 ΚΑΠΠΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

82 ΚΑΡΑΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

83 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

84 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

85 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

86 ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

87 ΚΑΡΜΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

88 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

89 ΚΑΡΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

90 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

91 ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

92 ΚΑΦΙΡΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

93 ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

94 ΚΟΖΑΡΙΔΟΥ ΡΑΛΛΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

95 ΚΟΝΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

96 ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

97 ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

98 ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

99 ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

100 ΚΟΤΖΙΑΓΚΙΑΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

101 ΚΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

102 ΚΟΥΡΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

103 ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

104 ΚΟΥΡΤΕΣΗ ΘΕΟΔΟΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

105 ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

106 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

107 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

108 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

109 ΚΥΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

111 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

112 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

114 ΚΩΣΤΑΖΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

115 ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

116 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

117 ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

118 ΛΑΧΑΝΑ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

119 ΛΕΣΚΑ ΑΛΜΠΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

120 ΛΟΪΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

121 ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

122 ΛΟΧΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

123 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

124 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΝΤΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

125 ΜΑΜΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

126 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

127 ΜΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

128 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

129 ΜΑΝΩΛΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

130 ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

131 ΜΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

132 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

133 ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

134 ΜΑΥΡΟΣΚΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

135 ΜΕΛΑΔΙΝΗΣ ΣΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

136 ΜΕΣΣΗΝΗ ΒΑΣΩ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

137 ΜΗΛΕΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

138 ΜΗΛΙΩΝΗ ΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

139 ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

140 ΜΙΞΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

141 ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

142 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

143 ΜΟΥΣΕΛΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

144 ΜΠΑΖΙΝΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

145 ΜΠΑΪΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

146 ΜΠΑΪΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

147 ΜΠΑΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

148 ΜΠΑΜΙΧΑ ΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

149 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΡΓΥΡΩ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

150 ΜΠΑΤΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

151 ΜΠΑΤΑΚΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

152 ΜΠΑΤΗ ΙΣΙΔΩΡΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

153 ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

154 ΜΠΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

155 ΜΠΟΥΡΑ ΒΙΚΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

156 ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

157 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

158 ΝΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

159 ΝΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

160 ΝΑΣΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

161 ΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

162 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

163 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

164 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

165 ΝΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

166 ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

167 ΝΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

168 ΞΕΝΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

169 ΞΕΝΙΟΥ ΡΑΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

170 ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

171 ΞΥΡΟΥΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

172 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

173 ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

174 ΠΑΓΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

175 ΠΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

176 ΠΑΝΟΛΙΑΣΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

177 ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΙΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

178 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

179 ΠΑΠΑΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΙΛΩΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

180 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

181 ΠΑΠΑΗΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

182 ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

183 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

184 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

185 ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

186 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

187 ΠΑΤΑΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

188 ΠΑΤΡΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

189 ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

190 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

191 ΠΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

192 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

193 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

194 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

195 ΠΟΥΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

196 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

197 ΡΕΜΠΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

198 ΡΟΥΣ ΝΤΟΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

199 ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

200 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

201 ΣΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

202 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

203 ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

204 ΣΙΔΗΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

205 ΣΙΝΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

206 ΣΙΩΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

207 ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

208 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

209 ΣΟΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

210 ΣΠΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

211 ΣΤΑΘΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

212 ΣΤΑΜΑΤΗ ΦΡΟΣΩ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

213 ΣΤΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

214 ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

215 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

216 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

217 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

218 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

219 ΣΤΟΪΚΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

220 ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

221 ΣΤΥΛΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

222 ΣΥΒΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

223 ΣΥΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

224 ΣΥΡΓΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

225 ΣΩΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

226 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

227 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

228 ΤΖΑΚΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

229 ΤΖΑΝΗ ΛΙΤΣΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

230 ΤΖΗΜΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

231 ΤΖΙΑΦΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

232 ΤΖΙΕΡΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

233 ΤΖΙΡΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

234 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

235 ΤΟΤΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

236 ΤΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

237 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

238 ΤΣΑΒΑΛΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

239 ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

240 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

241 ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

242 ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

243 ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

244 ΤΣΙΚΝΙΤΖΙΔΗ ΙΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

245 ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

246 ΤΣΟΥΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

247 ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

248 ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

249 ΦΑΦΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

250 ΦΙΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

251 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

252 ΧΑΛΙΩΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

253 ΧΑΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

254 ΧΑΣΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

255 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

256 ΧΑΤΖΗ ΑΓΟΡΟΥΛΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

257 ΧΑΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ-ΘΕΜΙΔΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

258 ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

259 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

260 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

261 ΧΑΤΖΗΛΑΔΑ ΚΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

262 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

263 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

264 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

265 ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

imerologioanergou banner
thrace-muslim-greece
Ένα Καράβι Για Τη Γάζα | ShipToGaza.gr
Απριλίου 2016
Δ Τ Τ Π Π Κ Σ
« Απρ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Whereof one cannot speak, one must remain silent Wittgenstein